Світлана Гуркіна, кандидат історичних наук, доцентSvitlana Hurkina

Світлана Гуркінаe-mail: hurkina@ucu.edu.ua

ORCID

0000-0003-2374-1680

Посилання на academia.edu: https://ukrainiancatholic.academia.edu/SvitlanaHurkina

Біограма:

Історик, кандидат історичних наук (2012). Навчалась у Львівському державному університеті імені Івана Франка (спеціальність історія), у Вестонській єзуїтській богословській школі (спеціальність Церковна історія, MTS – магістерська програма з богословських студій). Від 2004 року викладаю історію вселенського християнства в Українському Католицькому Університеті. Впродовж 1997 -2000 – молодший науковий співробітник Інституту історії Церкви Львівської Богословської Академії, у 2000-2001 – керівник відділу збору інформації, з 2013 – директор.

Впродовж 1997-2001 – участь у міжнародному науковому міждисциплінарному проекті «Aufbruch: Conditions of the Churches of Eastern and Central Europe in Posttotalitarian Societies”. Наукові стажування у Нановік Інституті для європейських студій Університету Нотр-Дам, США й Інституті Історії Польської Академії Наук.

Викладання:

 • Історія вселенського християнства (українською та російською мовами)
 • Науковий семінар «Жива історія підпілля УГКЦ» (українською мовою)
 • спецкурс «The Greek-Catholic Churches after the Second World War» (2010, 2012, 2015 англійською мовою “English Study Abroad” i для магістерської програми УКУ)
 • співлектор з Ольгою Козубською, PhD, спецкурс “Cultural Anthropology: Ideas, Beliefs, Prophesies of the Middle Ages and the Renaissance” (2009, англійською мовою для магістерської програми УКУ)

Наукові зацікавлення:

 • Історія християнства
 • історична пам’ять
 • усна історія
 • народна релігійність
 • історія України
 • жіноча історія

Публікації:

http://er.ucu.edu.ua/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=authority&filter=d140ec65-ffe9-4620-8105-5d0b89c17831

Редагування:

Відповідальний редактор:

 1. До світла Воскресіння крізь терни катакомб (2-ге видання випр. і допов.). Львів: Видавництво УКУ, 2014. – 84 c.
 2. To the Light of Resurrection through the Thorns of Catacombs. The Underground Activity and Reemergence of the Ukrainian Greek Catholic Church. L’viv: Ukrainian Catholic University Press, 2014. – 104 p.

Інші публікації:

 1. Гуркіна Світлана. Напередодні офіційної ліквідації: архипастирська діяльність митрополита Йосифа Сліпого в листопаді 1944 – квітні 1945 року // Ковчег. Науковий збірник з церковної історії, вип. 7. Львів 2015,  313-334.
 2. Гуркіна С. Історичний коментар [до: Йосиф Сліпий «Головні правила сучасного душпастирства» ] // Ковчег. Науковий збірник з церковної історії, вип. 7. Львів 2015, 417-426.
 3. Гуркіна С. Кримінальна справа блаженного Миколая Чарнецького // «Шлях до святості» −  життя і діяльність Блаженного Миколая Чарнецького. Матеріали наукової конференції. Львів, 12 грудня 2014, с. 167-185.
 4. Hurkina S. The Response of Ukrainian Greek-Catholics to the Soviet State’s Liquidation and Persecution of their Church: 1945-1989 // Occasional Papers on Religion in the Eastern Europe, Vol. XXXIV, No. 4 (September 2014) (on-line resource of the George Fox University).
 5. Гуркіна С., Турій О.: Історична доля Української Греко-Католицької Церкви після Другої світової війни: «добровільне возз’єднання» − «державна ліквідація» − «конфесійний прозелітизм»? // Наукові записки Ужгородського університету. Серія: історично-релігійні студії. – Ужгород, 2013. – Вип. 2. – С. 41-74.
 6. Гуркіна С. “Возз’єднання по-сталінськи”: греко-католицьке духовенство перед викликом державного насилля // Ковчег. Науковий збірник з церковної історії. – Львів: Видавництво УКУ, 2012. – Число 6: Насилля влади проти свободи сумління. – С. 391-404.
 7. Hurkina S. Der Prozess der Legalisierung der Ukrainischen Griechish-Katholischen Kirche und die Unabhängigkeit der Ukraine / Das Revolutionsjahr 1989: Die Demokratische Revolution in Osteuropa als Transnationale Zasur / Herausgegeben von Bernd Florath. Vendenhoeck&Ruprecht, 2011. – C. 165-186.
 8. Гуркіна С. Архимандрит Климентій Шептицький у 1944-1947 рр. / Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / Відп. ред. О. Є. Лисенко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – Вип. 13. – С. 341-353 (In Ukrainian: Archimandite Klementiy Sheptytskyi in years 1944-1947).
 9. Hurkina S. The role of the Soviet State Security organs in the liquidation of the Ukrainian Greek Catholic Church in Halychyna and their involvement in interfering with the first attempts of organization of the Catacomb Church, 1945-1950 / Prenasledovanie Cirkví v komunistických štátoch Strednej a Východnej Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava. Pod red. Fiamová M., Jakubčin P. – Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010. – P. 61-83.
 10. Гуркіна С. Жінка в історії українського суспільства й Церкви / Гідність і покликання жінки в сучасному світі (Матеріали міжнародної наукової конференції Львів 2009). – Львів, 2009
 11. Hurkina S. The Greek-Catholic clergy of the metropolitan city of Lviv in face of the suppression of their Church by the Soviets, 1945-1950 // The Romanian Uniate (Greek-Catholic) Church 60 Years from the Abolition: The Way of the Cross (1945-1948). – Сluj-Napoca 2009. – P. 137-145.
 12. Українська Греко-Католицька Церква і Ватикан: спроби контактів у 1944-1949 рр. // Науковий вісник Ужгородського Університету. Серія історична. – Вип. 22. – Ужгород, 2009. – С. 73-90.
 13. Постать єпископа у Катакомбній Церкві: єрархічна спадкоємність та особливості служіння / Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. В 2-х книгах. – Кн. 1 (Львів 2009). – С. 295-300.
 14. Дві долі: греко-католицьке духовенство і радянська влада // Схід-Захід 11-12 (Харків 2008): 265-282.
 15. Репресоване духовенство Львівщини / Реабілітовані історією. Львівська область. Книга 1. – Львів, 2009. – C. 610-625 (науково-документальна серія “Реабілітовані історією” у 27 тт.).
 16. Особливості проекту усної історії Інституту історії Церкви «Образ сили духу: Жива історія підпілля УГКЦ, 1946-1989» // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. Вип. 19 (Переяслав-Хмельницький 2007), с. 489-494.
 17. «Образ сили духу»: греко-католицьке духовенство Львівської Архиєпархії після Другої світової війни і проблема персоніфікації релігійних переконань та ідентичності // Україна модерна 11 (Київ-Львів 2007): 99-110. (in Ukrainian: «Profile of Fortitude»: The Fate of the Greek Catholic Clergy of the Lviv Archeparchy after the Second World War and the Problem of Personification of the Religious Persuasion and Identity).
 18. Напередодні вічности: Митрополит Андрей Шептицький в останні три місяці свого архиєрейського служіння / Митрополит Андрей Шептицький: церковно-релігійна та громадсько-політична діяльність. Одеса-Львів, 2007. – C. 24-34 (in Ukrainian: In the Face of Eternity: Metropolitan Andrey Sheptytskyi in Three Last Monthes of His Ministry)
 19. Історія підпілля Української Греко-Католицької Церкви 1946-1989 років на прикладі інтерв’ю отця Йосифа Антківа, пароха села Цигани // Літопис Борщівщини. Науково-краєзнавчий збірник. Вип. 11 (Борщів 2006): 94-98.
 20. Духовенство ліквідованої Церкви у 1946-1953 рр.: на прикладі Львівської обл. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Львів 2006, кн. 1, с. 228-236.
 21. Svitlana Hurkina. “Likwidacja Kościoła Grekokatolickego – zastosowanie mechanizmu sowieckiego systemu represyjnego na przykładzie losów duchownych Archidiecezji Lwowskiej”, w Represje sowieckie wobec norodów Europy Srodkowo-Wschodnej 1944-1956 / pod red. Dariusya Roguta i Arkadiusya Adamchyka. Zelów, 2005, s. 219-254 (in Polish: The Liquidation of the Ukrainian Greek-Catholic Church as the Mechanism of the Soviet Penalty-Repressional System in Action: The Example of the Fate of the Clergy from the Lviv Archeparchy).
 22. Релігійне життя греко-католиків у період радянського тоталітаризму // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Львів 2000, кн. 1, с. 135-139 (in Ukrainian: The Religious Life of the Greek-Catholics in the period of the Soviet Totalitarism).
 23. Svitlana Gourkina: La réaction de l’Êglise gréco-catholique aux persécutions du pouvoir après la seconde guerre mondiale / Actes du Colloque “Sang des Martyrs semence d’Êglise”. Supplément à la revue L’Êglise dans le Monde 123 (2004): 90-93.
 24. С. Гуркіна. Участь греків у Львівському Ставропігійному братстві в кін.  XVI — на початку XVII ст. // Грецьке православ’я в Україні. Збірник наукових статей і матеріалів. Київ 2001, с. 64-68.

У співавторстві:

 1. S. Hurkina, co-author with Mariya Horiacha. The Ukrainian Greek Catholic Church: Developments since 1989 / S. Mahieu and Vlad Naumesku (eds.). Churches in Between: Greek Catholic Churches in Post-Socialist Europe. – Berlin, 2008. – P. 123-141 (Halle Studies in the Anthropology of Eurasia, vol. 16).
 2. G. Dobosz, S. Hurkina “Problematyka religijnego nauczania w niepodleglej Ukrainie,” w: Radoslaw Chalupniak, Jerzy Kostorz (red), Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiaclecia chrzescijanstwa, Opole 2001.
 3. Ks. Borys Gudziak, Switlana Hurkina, Oleh Turij “Hierarchia i duchowieństwo ukrainskiego Kościoła greckokatolickiego w podziemiu” // Polska -Ukraina. 1000 łat sąsiedztwa t. 4 (Przemyśł 1998): 311-337.

Огляди, рецензії:

 1. Світлана Гуркіна. Odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego w Polsce 1956–1957 (dokumenty) / zebrał i opracował Igor Hałagida [= Bazyliańskie Studia Historyczne, 1]. Warszawa: Wydawnictwo «Bazyliada», 2011. — 374 s. // Ковчег 6 (Львів 2012) с. 525-528.
 2. Rev. Christopher L. Zugger. The Forgotten: Catholics of the Soviet Empire from Lennin through Stalin. Syracuse, NY: Syracuse University Press 2001. – 556 с. // Ковчег 5 (Львів 2007), с. 430-440.
 3. Роль єзуїтів в укладенні Берестейської унії: огляд сучасної історіографії / Ковчег 4 (Львів 2003), с. 283-295.
 4. Митрополит Андрей (Шептицький) у період німецької окупації Галичини: найновіша історіографія питання (1989-2000) / Ковчег 3 (Львів 2001), с. 556-565.
 5. Андрій Кравчук, Індекс української католицької періодики Галичини 1871-1942. Львів: Свічадо, 2000. – 536 с. / Ковчег 2 (Львів 2000), с. 509-512.

Головна | Історія кафедри | Контакти

Кафедра церковної історії Українського Католицького Університету © 2014. Всі права захищені.

Home | History of department | Contacts

Church History Department of the Ukrainian Catholic University © 2014. All Rights Reserved.