Відкритий семінар КЦІ про Реформацію в Україні

Професор Вікторія Любащенко прочитала доповідь на тему “Феномен Реформації: український контекст” у рамках наукового семінару, який організували 13 грудня в УКУ Кафедра церковної історії разом з Інститутом історії Церкви.
Свою доповідь лекторка розпочала з ілюстрації, на якій зображено пам’ятник Реформації у Вормсі, додавши, що унікальність і парадоксальність водночас його в тому, що композиція відтворює тих осіб, які підготували Реформацію, але тут немає жодного протестанта.

 
Надалі доповідачка розкрила та аргументувала декілька основних тез своєї доповіді:
– Реформація стосується України не меншою мірою, ніж інших європейських країн. Часто проблема полягає в тому, що дослідники розуміють дуже різний зміст під самим поняттям «реформація». Серед усієї різноманітності визначень, мусимо пам’ятати, що Мартін Лютер –
натхненник Реформації – розумів її як можливість реформувати Католицьку Церкву, а не виступити проти неї. Отож, Реформація – це ідея проведення реформ.
– Протестантизм – це одна з моделей реформ Католицької Церкви. Протестантська реформація перегорнула всю християнську свідомість, змінивши місце Церкви і Біблії, надаючи верховенство Біблії, яка визначає, ким є Церква, а не навпаки.
– Середньовічна Церква була своєрідною квінтисенцією не лише духовного, культурного, але економічного, суспільно-політичного життя. Від так її реформи каталізували цілу низку соціальних змін. Епоха Реформації позначена піднесенням молодих національних держав і культур, закладанням сучасного європейського політичного життя, нових суспільно-економічних відносин, початком наукового прогресу, демократизацією освіти, утвердженням автономії особистості та її моральної гідності, принципів свободи совісті…
– Що таке контреформація? Духовний революційний потенціал реформаторства 16-17 ст. заклав підвалини нової Католицької Церкви, яка на Триденському соборі розпочала власні реформи, що мали відповісти вже на виклики часу. Церква розпочала ці реформи значною мірою під впливом Реформації.
– Чи була Реформація в Україні? Якщо ми обмежимо розуміння цього феномену лише протестантизмом, і відмовимо Реформації у її концептуально-конфесійній різноманітності, то відповідь буде радше негативна. Але таким понятійним звуженням ми збіднюємо, навіть обкрадаємо нашу українську історію. В Київській Церкві також розпочалися реформи. І очевидно, були різні уявлення про шляхи модернізації Церкви. Найбільш системні реформи періоду Реформації у Київській Церкві вдалося розпочати Петру Могилі.
– Реформація як ідея реформи Церкви була загальноєвропейським явищем. Україна доповнювала загальну картину Реформації постідей текстами, які уводили в дискурс православної традиції Церкви, і яких Захід часто не знав, адже Могилянські реформи не були доведені до завершення. Але вони були частиною європейського руху доби Реформації.

Семінар завершився жвавою дискусією.

Підготувала Лідія Губич

Головна | Історія кафедри | Контакти

Кафедра церковної історії Українського Католицького Університету © 2014. Всі права захищені.

Home | History of department | Contacts

Church History Department of the Ukrainian Catholic University © 2014. All Rights Reserved.