Вікторія Любащенко, доктор філософських наук, професор

img434

e-mail: [email protected]

ORCID

0000-0001-8909-8910

Біографічні дані:

Історик, релігієзнавець, доктор філософських наук (1998). Навчалася у Львівському державному університеті ім. І. Франка (спеціальність журналістика). 1978–2012 рр. – працювала молодшим, науковим і старшим науковим співробітником в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію, а в 1998 р. – докторську за спеціальністю «релігієзнавство». З 2012 р. – професор кафедри церковної історії Українського католицького університету.

Проходила стажування в Інституті філософії НАН РРФСР (нині РАН, Москва), Інституті філософії НАНУ (Київ), Міжнародній теологічній семінарії (Прага), Інституті східно-християнських студій (Наймеген, Голландія). Учасник багатьох національних і міжнародних наукових конференцій в Україні та за її межами.

З 1991 р. є членом Української асоціації релігієзнавців, м. Київ. З 2000 р. – член Богословського товариства Євро-Азійської акредитаційної асоціації.

Викладання:

 • Релігієзнавство
 • Спецкурс “Реформація та постреформаційні рухи в Україні ХVI-XXI”

Наукові зацікавлення:

 • історія Реформації і протестантизму
 • церковні історія і писемність
 • державно-церковні і міжцерковні відносини в Україні.

Публікації:

Автор більше 160 наукових публікацій, що побачили світ в Україні, Росії, Білорусі, Польщі, Болгарії, Англії.

Монографії:

 1. Эволюция современного пятидесятничества. Львов, 1985;
 2. Молодежь в пятидесятничестве: поиски идеала. Львов, 1992;
 3. Історія протестантизму в Україні. Львів, 1995; Київ, 1996;
 4.  Кирилл Лукарис и протестантизм: опыт межцерковного диалога. Одесса, 2001;
 5. Церковь христиан-адвентистов седьмого дня в Украине. Киев, 2003 (у співавторстві з М. Жукалюком).

Видання у співавторстві:

 1. Современная религиозность: состояние, тенденции, пути преодоления. Киев, 1987 (колектив авторів);
 2. Проблема людини в українській філософії XVI–XVIII ст. Львів, 1998 (колектив авторів);
 3. Історія української культури. Т.2. Київ, 2001 (колектив авторів);
 4. Протестантизм. Київ, 2002. Т.5 (колектив авторів);
 5. Історія Львова. Львів, 2007. Т.3 (колектив авторів);
 6. Сучасна українська політика. Київ, 2009 (колектив авторів);
 7. Вопросы религии и религиоведения. Москва, 2010. Вып.6: Антология религиоведения: Религиоведение Украины (колектив авторів) та ін.

Статті в енциклопедичних виданнях:

 1. Релігієзнавчий словник. Київ, 1996;
 2. Філософський енциклопедичний словник. Київ, 2002;
 3. Енциклопедія історії України. Київ, 2008–2012. Т.4–9;
 4. Енциклопедія сучасної України. Київ, 2010. Т.10 та ін.

Редагування:

 1. Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд. Т. 1. Людина та її світогляд: для чого ми живемо, і яке наше місце у світі. Львів, 2008.
 2. Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд. Т. 2–3. У пошуках істини і реальності. Львів, 2008.

Інші публікації:

 1. Малі конфесійні об’єднання в Україні. З точки зору експерта // Філософська і соціологічна думка. Київ, 1992. №8. С.78–94.
 2. Koscioły protestanskie na Ukrainie poradzieckiej: w drodze do spolecznej samorealizacji // Nómos. Kraków, 1994. N 7/8. S.45–49.
 3. Єретично-раціоналістичні рухи в Україні XV–XVI ст. (до питання генези та еволюції “пожидовлених”) // Український історичний журнал. Київ, 1996. №4. С.90–101.
 4. Ідеї гусизму і чеське братство в Україні // Відомості Митрополії УАПЦ у діяспорі й Єпархіяльного Управління у Великій Британії. Лондон, 1996. Ч.4. С.37–40; 1997. Ч.1. С.43–46.
 5. Влияние лютеранства на культуру Западной и Карпатской Украины в XVI в. // Славяне и немцы. Средние века – раннее Новое время. Сб. мат-лов памяти В. Д. Королюка. Москва, 1997. С.94–97.
 6. Протестантський погляд: за і проти // Соціально зорієнтовані документи української греко-католицької Церкви (1989–2008). Львів, 2008. С.635–645.
 7. Пошуки альтернативної унії: православні та протестанти у контексті Берестя (Кирило Лукаріс і Україна) // Берестейська унія (1596) в історії та історіографії: спроба підсумку. Львів, 2008. С.277–297.
 8. Protestantism in Ukraine: Achievements and Losses // Religion, State & Society. Oxford, 2010. Vol.38. No3. P.263–287.
 9. Митрополит Петро (Ратенський) і майбутнє розділення Київської церкви // Średniowiecze Polskie i Powszechne. Katowice, 2010. T.2 (6). С.92–118.
 10. Галич в церковно-унійних планах Владислава Ягайла і митрополита Кипріяна // Actes Testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук праць. Львів, 2011. Вип.20. С.434–453.
 11. Церковні рукописи Галицько-Волинської Русі XII-XIV століть: спроба узагальнення // Княжа доба. Історія і культура. Львів, 2011. Вип.4. С.65–99; 2012. Вип.5. С.73–116.
 12. Реформація і православні братства в Україні // Львівська братська школа: тексти і контексти (до 420-річчя “Просфоними”). Львів, 2012. С.111–132.
 13. Богомільство в Київській митрополії: гіпотези і коментарі // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2013. Вип.62. С. 23–38.
 14. Україна і “Слов’янська реформація” Анджея Венгерського: сучасне прочитання // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2014. Вип.63. С.22–37 .
 15. Єфрем Сирин. Традиції східного аскетизму у києво-руському православ’ї // Православ’я в Україні. Збірник матеріалів Всеукр. наук. конф. Київ, 2015. С.267–282.

Проекти та гранти:

За авторський курс лекцій «Історія протестантизму в Україні» – вищий грант конкурсної програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» Міжнародного фонду «Відродження» (Київ, 1995).

Відзнаки

За монографію «Эволюция современного пятидесятничества» –диплом Академії наук і Філософського товариства СРСР як переможцю IX Всесоюзного конкурсу молодих учених (Москва, 1986).

Член Української асоціації релігієзнавців (Київ), редколегії журналу «Богословские размышления» (Одеса).

Головна | Історія кафедри | Контакти

Кафедра церковної історії Українського Католицького Університету © 2014. Всі права захищені.

Home | History of department | Contacts

Church History Department of the Ukrainian Catholic University © 2014. All Rights Reserved.